Hra Mistr slova + doplněk pro nevidomé

Hra Mistr slova + doplněk pro nevidomé

670,00 Kč
S DPH

Společenská hra, kterou mohou hrát vidící s nevidomými.

Počet
Skladem


Skladem 5 ks

Doplněk pro nevidomé ke hře Mistr slova
Pozn.: je vždy prodáván s originální hrou, vidící hráči tedy užívají kostky s černotiskovými znaky, nevidomí řádek s válečky opatřenými braillem.

Popis
Asi 25 cm dlouhý řádek s deseti válečky, které jsou užívány místo kostek.
Při otvírání řádku je lepší sundávat víčko tak, že zvedáme současně jednu dlouhou stranu víčka. Při zvedání jednoho z konců víčka je jeho materiál více namáhán.
Osa každého válečku je vložena v zářezech ve stěnách řádku, ostřejší konec osy směřuje od nás, tím je zaručeno, že písmena jsou správně otočená.
Protože řádek obsahuje dvanáct pozic pro válečky a válečků je jen deset, je dobré začínat tak, aby krajní pozice zůstaly prázdné. (Může se nám to později hodit při přesouvání jednotlivých válečků.)
Každý váleček má na svém obvodu šest písmen, což odpovídá šesti stranám kostky s černotiskovými znaky.
Celým řádkem vede blokovací lišta, její konce procházejí levou a pravou stranou řádku. Lehkým zatlačením na jeden nebo druhý konec můžeme lištu přesunovat vpravo nebo vlevo.
Když máme řádek správně otočený a lištu přesuneme doprava, válečky se mohou volně otáčet. Několikrát přes všechny přejedeme rukou zleva doprava, válečky se roztočí a náhodně se zastaví, což odpovídá hození všemi deseti kostkami. Když přesuneme lištu doleva, válečky se zablokují a na jejich horní straně můžeme číst písmena, která nám "padla".
Po zablokování je dobré ještě jednou zleva doprava řádek pohladit, dojde tím k bezpečnému usazení válečků.
Při přenášení válečku je asi nejlepší brát ho jenom za konce jeho osy, palcem se opírat o konec směřující k nám, a jedním z dalších prstů se opřít o druhý konec osy.

Pravidla
Pro začátek doporučuju ignorovat skoro všechna pravidla uváděná v popisu hry.
Když nás někdo bude učit třeba mariáš, a když to bude opravdu dobrý učitel, určitě na vás nevybalí všechna re, tuti, boty, kalhoty, durcha i žebráka a to jak se počítá poslední sedma a jak dokonce to, když je červená a hlášená.
U "Mistra slova" je to podobné, a předčasné trvání na všech detailech by mohlo zvláště mladší hráče odradit.
Pro pár her úplně stačí u vidících hodit si všemi kostkami, u nevidomých roztočit všechny válečky a zablokovat si je.
Z písmen, která jsme si touhle náhodou zvolili, se snažit složit co nejdelší slovo a jeho délku brát jako bodový zisk daného hráče v tomto kole.
Hráči se samozřejmě v každém kole všichni vystřídají.
Časem pak přejít k užívání "žolíků", omezení času a hodnocení slov jak to uvádí pravidla.

Žolíky
Kromě běžných písmen bez háčků a čárek obsahují kostky i válečky tzv. "žolíky" - speciální znaky.
šestibod (na kostkách hvězdička) tímto znakem můžeme nahradit jakékoli písmeno, které pro vytvoření slova potřebujeme.
písmeno ď (na kostkách kroužek) můžeme užít místo jakékoli souhlásky.
dlouhé é (na kostkách křížek) může nahradit jakoukoli samohlásku.
pomlčka (na kostkách čárka) k předešlému písmenu přidává háček nebo čárku.
mezera (na kostkách otazník) kteroukoli kostkou, když nám znak na ní nevyhovuje, můžeme hodit ještě jednou.

pozn.: Když nám padne na válečku mezera a chceme hodit jen jednou kostkou, tedy znovu zatočit jenom jedním válečkem,
necháme pozici zablokovanou a patřičný váleček přeneseme do nejpravější pozice. Protože se nikdy neblokuje, můžeme váleček roztočit, aniž se postavení ostatních změní. Přeneseme ho zpátky a zjistíme, co nám na něm "padlo" tentokrát.

Pozn.: Když nám nestačí sestavovat slovo jenom v představě a chceme ho na řádku složit doopravdy, hodí se nám volná první pozice na řádku. Přeneseme do ní první písmeno našeho slova, uvolníme si druhou pozici tak, že váleček z ní přeneseme na místo, kde bylo písmeno první a na uvolněnou druhou pozici můžeme přenášet druhé písmeno našeho slova. Tak nám vlastně první volné místo na řádku umožňuje přenášet vždy jen jeden váleček.

Pozn.: Pravidlo o tom, že se smí užívat jen podstatná jména v prvním pádě, bych nebral na vědomí vůbec. Myslím, že je zcela poplatné anglicky mluvícím zemím, odkud hra přišla a kde má často i sloveso stejný tvar jako podstatné jméno. Upřímně řečeno, není mi jasné, proč bych jako česky mluvící člověk nemohl užít slovo běžela, klarinetový nebo frantovi.

Jiří Mojžíšek

Kompletní pravidla (opravdu s nimi příliš nespěchejte)
NÁVOD
Slovní hra pro 2-10 hráčů
CÍL
Hráči vrhají kostky a z hozených písmen skládají slova. Za každé slovo obdrží hráč body. Vyhrává ten, kdo jako první dosáhne 100 bodů.

Hra obsahuje speciálně navrženou sadu 10 kostek:
6 kostek pro souhlásky
2 kostky pro samohlásky
2 speciální kostky

VÝZNAM SYMBOLŮ SPECIÁLNÍ KOSTKY
Speciální kostky nahrazují různá písmena, v závislosti na hozeném symbolu.
"hvězdička" - žolík pro jakékoliv písmeno
"kroužek" - žolík pro souhlásky
"křížek" - žolík pro samohlásky
"čárka" - diakritická znaménka
"Otazník" - opakování hodu libovolnou kostkou

Hru zahajuje nejmladší hráč. Dále se postupuje ve směru hodinových ručiček. Hráč, který je na řadě, hodí všemi 10 kostkami za pomoci kelímku a snaží se složit ze získaných písmen co nejvýše bodované slovo. Při skládání slov jsou velmi užitečné speciální kostky, které hráčům rozšiřují možnosti a zvětšují šanci na vítězství.

POPIS SPECIÁLNÍCH KOSTEK
"Žolík pro jakékoliv písmeno" může nahradit libovolné písmeno ve slově,
například: P-A-V-O-U-* - chybějící písmeno "K" bylo nahrazeno "žolíkem pro jakékoliv písmeno".
"Žolík pro souhlásku" může nahradit libovolnou chybějící souhlásku,
například: P-A-kroužek-O-U-K - chybějící písmeno "V" bylo nahrazeno "žolíkem pro souhlásku".
"Žolík pro samohlásku" může nahradit libovolnou chybějící samohlásku,
například: P-#-V-O-U-K - chybějící písmeno "A" bylo nahrazeno "žolíkem pro samohlásku".
Čárka ve spojení s písmeny A, C, D, E, I, N, O, R, S, T, U, Y, Z mění tato písmena na Á, Č, Ď, É, Ě, í, Ň, Ó, Ř, Š, t, Ú, Ů,Ý, Ž, například: D-E-,-S - písmenko "E" ve spojení s "," vytvoří "Ě", čímž jsme získali slovo DĚS.
"otazník" - "opakování hodu" - umožňuje hráči ještě jednou házet libovolnou kostkou (může se jednat i o speciální kostku), pokud ho předchozí výsledek hodu neuspokojuje.
Speciální kostky lze kombinovat:
S-,-T-E-,-N-* - písmeno "S" a "čárka" vytvoří "Š", písmeno "E" a "čárka" vytvoří "Ě" a "žolík pro jakékoliv písmeno" nahrazuje "Ě".

SKLÁDÁNÍ SLOV
Hráč po provedení hodu otočí přesýpací hodiny a začne skládat slovo. Musí to stihnout, než se dvakrát přesype písek v hodinách. Pokud je mezi hozenými písmeny také symbol pro opakování hodu, může se hráč rozhodnout, že bude házet vybranou kostkou ještě jednou. Musí to udělat dříve,než se poprvé přesype písek v přesýpacích hodinách. Potom hodiny otočí podruhé. Vytvořená slova musejí být podstatná jména v jednotném nebo množném čísle. Nesmí to být zkratky, např.: VZP, ČSA atd.

BODOVÁNÍ SLOV
slovo o 3-písmenech - 1 bod, slovo o 4-písmenech - 2 body,
slovo o 5-písmenech - 4 body, slovo o 6-písmenech - 8 bodů,
slovo o 7-písmenech - 12 bodů, slovo o 8-písmenech - 16 bodů,
slovo o 9-písmenech - 20 bodů, slovo o 10-písmenech - 25 bodů.

Body navíc:
Pokud ve slově nebyl použit žádný žolík, hráč obdrží navíc 4 body.
Za každé použití čárky hráč obdrží navíc 4 body.
Pokud hráč nesestaví žádné slovo, ztrácí 20 bodů.
Příklady: K-O-S (kos) - 5 bodů (1 bod za slovo ze 3 písmen + 4 body za slovo bez žolíka.
V-O-J-*-# (vojna) - 4 body (4 body za slovo z 5 písmen)
D-E-,-S (děs) - 9 bodů (1 bod za slovo ze 3 písmen + 4 body za použití čárky + 4 body za slovo bez žolíka)
P-O-S-T-R-,-I-K (postřik) - 20 bodů (12 bodů za slovo ze 7 písmen + 4 body za použití čárky + 4 body za slovo bez žolíka).

Před zahájením hry se mohou hráči dohodnout na prodloužení času určeného ke složení slova,
například na tři přesypání písku v hodinách, nebo o zvýšení počtu bodů nutného k vítězství.

UPOZORNĚNÍ!
V případě hodu písmen Z a N se mohou ve skládaném slově vzájemně nahradit. Také písmeno M můžete použít jako W.

5 ks