SONS, Tyflopomůcky Praha

POZOR!!! Zkrácení doby platnosti Poukazu na léčebnou a ortopedickou pomůcku

 

Dovolte, abychom Vás informovali o změně délky platnosti poukazů na slepecké hole, která se mění z 90 dnů na 30dní. 

Pokud jste si u lékaře vyzvedli poukaz na bílou hůl, nečekejte s vyzvednutím. Nově si hůl musíte vyzvednout do 30dnů.

Dřívější doba platnosti 3 měsíce od 26.5.2021 neplatí.

Lhůta pro uplatnění poukazu je zkrácena z 90 na 30 dnů od jeho vystavení předepisujícím lékařem, neurčí-li předepisující lékař jinak.

S účinností od 26. 5. 2021 se v souladu se zákonem č. 89/2021 Sb. mění doba možnosti uplatnění poukazu u výdejce zdravotnických prostředků. Nově lze poukaz na léčebnou a ortopedickou pomůcku, poukaz na foniatrickou pomůcku a poukaz na optickou pomůcku u výdejce (lékárna, optika, smluvní výdejce, výdejna) uplatnit jen do 30 dnů od jeho vystavení předepisujícím lékařem, neurčí-li předepisující lékař jinak, nejpozději však do jednoho roku.

Poukazy vystavené do 25. 5. 2021 lze uplatnit dle původní legislativní úpravy do 90 dnů od jejich vystavení.